06 52 52 09 53
info@hondenschoolwinwin.nl

Hondenmassage

Hondenmassage krijgt meer en meer bekendheid in Nederland.

Met hondenmassage zijn veel voordelen te halen. Net als de mens kan ook een hond door prikkels uit balans raken. Het verschil met de mens is dat deze zijn klachten kan beschrijven en voorleggen aan een specialist. Helaas ontbreekt deze vaardigheid bij de hond en is hij afhankelijk van de oplettendheid van zijn baasje.

Door allerlei prikkels kan een hond uit balans raken en daardoor gezondheidsproblemen en gedragsproblemen ontwikkelen. Spanningen in het lichaam kunnen leiden tot spanningen in het hoofd en dit leidt weer tot spanning in het lichaam.

Wanneer een hond uit balans is zie je dit terug in de communicatie, de houding en het gedrag. Het hondenlichaam zelf vormt ook een bron van informatie over het welzijn van de hond. Voor de hond een massage ontvangt wordt hij goed geobserveerd. Dit doe ik in stand en in beweging. Vervolgens voer ik een palpatie uit, waarbij ik de hond controleer op spanningsgebieden waar ik vervolgens de massage op richt.

Ben jij met jouw hond actief in de sport? Net als het menselijk lichaam is het hondenlichaam gebaat bij een zorgvuldige warming up en een cooling down. Jij als eigenaar kunt ook massagegrepen leren waarmee jij jouw sporthond in conditie houdt.

Ik kom geheel vrijblijvend bij je thuis voor een kennismakingsgesprek en bespreek met jou de vervolgacties.
Natuurlijk ben je hartelijk welkom bij één van de workshops hondenmassage die ik regelmatig organiseer.

Let wel op, massage is nooit een vervanging voor het advies van een medisch specialist of gedragstherapeut. In voorkomende gevallen verwijs ik door.

De kosten van een intake gesprek met aansluitend een eerste massage (tijdsduur ongeveer 90 minuten) bedragen 79 euro.
De kosten voor de vervolgsessies zijn 45 euro per half uur.
Voor een workshop honden(sport)massage bij jouw eigen hondensportvereniging gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.