Hondenmassage

Logo-PalpabelHondenmassage krijgt meer en meer bekendheid in Nederland.

Met hondenmassage zijn veel voordelen te halen. Net als de mens kan ook een hond door prikkels uit balans raken. Het verschil met de mens is dat deze zijn klachten kan beschrijven en voorleggen aan een specialist. Helaas ontbreekt deze vaardigheid bij de hond en is hij afhankelijk van de oplettendheid van zijn baasje.

Door allerlei prikkels kan een hond uit balans raken en daardoor gezondheidsproblemen en gedragsproblemen ontwikkelen. Spanningen in het lichaam kunnen leiden tot spanningen in het hoofd en dit leidt weer tot spanning in het lichaam.

Wanneer een hond uit balans is zie je dit terug in de communicatie, de houding en het gedrag. Het hondenlichaam zelf vormt ook een bron van informatie over het welzijn van de hond. Voor de hond een massage ontvangt wordt hij goed geobserveerd. Dit doen we in stand en in beweging. Vervolgens wordt een palpatie uitgevoerd waarbij we de hond controleren op spanningsgebieden waar we vervolgens de massage op richten.

Bent u met uw hond actief in de sport?  Net als het menselijk lichaam is het hondenlichaam gebaat bij een zorgvuldige warming up en een cooling down. U als eigenaar kunt massagegrepen leren waarmee u uw sporthond in conditie houdt.

Wij komen geheel vrijblijvend bij u thuis voor een kennismakingsgesprek en bespreken de vervolgacties. Regelmatig organiseren wij workshops waaraan u met of zonder uw hond kan deelnemen.

Let wel op, massage is nooit een vervanging voor het advies van een medisch specialist of gedragstherapeut.

In voorkomende gevallen verwijzen wij door.

De kosten van een intake gesprek met aansluitend een eerste massage (±90 min): €60,–
De kosten voor de vervolgsessies bedragen:  €30,– per half uur.

Voor een workshop honden(sport)massage bij uw hondensportvereniging gelden andere tarieven. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.